Την Τρίτη 14-1-2014 και ώρα 14:15, στην αίθουσα Χημείας (43) του 2ου Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Αθηνών, η 12η συνάντηση – πρώτη της νέας χρονιάς.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ομίλου: http://mathchemart.weebly.com/ 

Κώστας Γιατράς, Κατερίνα Σάλτα

Όμιλος «Περιπλανήσεις στον κόσμο των Μαθηματικών, της Χημείας και της Τέχνης», 12η συνάντηση, Τρίτη 14 Ιανουαρίου