Η συνάντηση του ομίλου μας θα πραγματοποιηθεί στις 4.11.2013, στο Εργαστήριο Φυσικής, με θέμα «Οι γραφικές παραστάσεις μιλάνε, αρκεί να θέλουμε να τις ακούσουμε…». Σε αυτή τη συνάντηση θα γίνει επεξεργασία των μετρήσεων που έλαβαν οι μαθητές στις πρώτες εργαστηριακές δραστηριότητες καθώς και συζήτηση των αποτελεσμάτων.

Οι υπεύθυνοι του ομίλου,

Αναστασία Μυλωνά – Αλέξανδρος Κατέρης

Εργαστηριακός Όμιλος Φυσικής και Χημείας-4η Συνάντηση 4.11.2013