Προσκεκλημένος της Λογοτεχνικής Συντροφιάς στο ξεκίνημα των Λογοτεχνικών Συναντήσεων του 2013 είναι ο ποιητής Γιώργος Γώτης. Θα βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη του σχολείου την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου, στις 2,15΄ μ.μ., πρόθυμος να συνομιλήσει μαζί μας πάνω στον θεματικό άξονα αυτού του κύκλου («Το Συμβόλαιο μεταξύ Πομπού και Δέκτη στη Λογοτεχνία») και σε ό,τι συναφές ανακύψει από τον διάλογο. Υπενθυμίζεται ότι η πρόσκληση στις Λογοτεχνικές Συναντήσεις του Ομίλου Λογοτεχνίας είναι ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο.

 

Πρώτος Προσκεκλημένος της Λογοτεχνικής Συντροφιάς στο Νέο Ημερολογιακό Έτος ο Ποιητής Γιώργος Γώτης- Τετάρτη 16 Ιανουαρίου
Ετικέτες: