Ομιλία “Συνοδεύοντας τις μαθήτριες και τους μαθητές στο δρόμο για τις πανελλαδικές εξετάσεις: Μια συνάντηση ενδυνάμωσης για γονείς/ πρόσωπα φροντίδας υποψηφίων”, Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου, 18:30