Ανακοινώνεται εκ νέου το πρόγραμμα των ενδοσχολικών εξετάσεων περιόδου Μαϊου-Ιουνίου, κατά τάξη και συνολικά. Στο νέο πρόγραμμα έχουν προστεθεί επίσης οι ημερομηνίες εξέτασης των απόντων μαθητών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το δουν επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

____________________

Νέο πρόγραμμα εξετάσεων, με την προσθήκη των ημερών εξέτασης των απόντων μαθητών