Σας γνωρίζουμε έγγραφο με τίτλο: Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α), ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Τροποποίηση προγράμματος ΤΕΦΑΑ λόγω των εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το έγγραφο επιλέγοντας τον παραπάνω σύνδεσμο.

Τροποποίηση προγράμματος ΤΕΦΑΑ λόγω των εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023