Σας γνωρίζουμε Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων, στο οποίο περιέχονται:
Α. Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων
Β. Εξεταστικά Κέντρα Αγγλικών
Γ. Εξεταστικά Κέντρα Αγγλικών Υποψηφίων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
Δ. Οδηγίες προς τους υποψηφίους για το μάθημα των Αγγλικών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ επιλέγοντας τον παραπάνω σύνδεσμο.

____________

Δελτίο Τύπου Έναρξη Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων