Οι Όμιλοι και οι Δράσεις που υλοποιήθηκαν στο σχολείο κατά το σχολικό έτος 2022-2023 παρουσιάζουν το έργο τους την Τρίτη 16 και την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 στον χώρο του σχολείου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το πρόγραμμα στον παρακάτω σύνδεσμο:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

Πρόγραμμα παρουσίασης και απολογισμού των Ομίλων και Δράσεων σχολ. έτους 2022-2023