Οι μαθητές του ομίλου Δημιουργικής Γραφής του σχολείου μας, καθώς και μαθητές που συμμετέχουν στον λογοτεχνικό διαγωνισμό που
διοργανώνει το σχολείο μας, θα συναντηθούν διαδικτυακά αυτή την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 με το μεταπτυχιακό τμήμα Δημιουργικής
Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Ο κ. Κωτόπουλος, διευθυντής του μεταπτυχιακού τμήματος Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθώς
και η συνάδελφός του καθηγήτρια κ. Βακάλη θα αναθέσουν στα παιδιά μας τη δική τους ευφάνταστη άσκηση δημιουργικής γραφής.
Ευπρόσδεκτες θα είναι οι ερωτήσεις των παιδιών για το συγκεκριμένο τμήμα του πανεπιστημίου και γενικά για τη δημιουργική γραφή.

Ο όμιλος Δημιουργικής Γραφής συναντά τη Δημιουργική Γραφή στο Πανεπιστήμιο