Τα μαθήματα προετοιμασίας για τους μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας θα γίνουν ως εξής:

A΄ Λυκείου: Πέμπτη 16/3 4η και 5η διδακτική ώρα – Γκατζώνας Δημήτριος

Β΄ Λυκείου: Παρασκευή 17/3 14:15 – Πέτρου Ευαγγελία

Γ΄ Λυκείου: Παρασκευή 17/3 14:15 – Λίτινας Ηρακλής

Γκατζώνας Δημήτριος – Λίτινας Ηρακλής – Πέτρου Ευαγγελία ΠΕ 04-02

Μαθήματα προετοιμασίας για τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας 2023.