Όμιλος δημιουργικής γραφής και λογοτεχνίας

Μέσα από τις συναντήσεις του ομίλου οι μαθητές θα γίνουν πιο ουσιαστικοί αναγνώστες. Θα γνωρίσουν τους μηχανισμούς με τους οποίους στήνεται μια ιστορία και θα προσπαθήσουν να τους εφαρμόσουν σε δικά τους κείμενα. Σε κάθε συνάντηση θα εστιάζουμε σε κάποιο ξεχωριστό θέμα σε σχέση με τη γραφή. Θα γνωρίσουμε συγγραφείς από την Παγκόσμια Λογοτεχνία αλλά και Έλληνες, και θα μελετήσουμε συγκεκριμένα αποσπάσματα ή ολόκληρα διηγήματα.

Οι δραστηριότητες δημιουργικής γραφής στο σχολείο μας δεν αποτελούν ένα είδος μαθήματος. Πρωταρχικός στόχος είναι οι μαθήτριες και οι μαθητές μας να δουν την δημιουργική γραφή ως ένα παιχνίδι οργάνωσης της σκέψης, του λόγου, και της επιλογής λέξεων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία της δημιουργικής γραφής πετυχαίνουμε στόχους όπως: Η ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, η κινητοποίηση της φαντασίας και της συγγραφικής επινοητικότητας, η καλλιέργεια της δεξιότητας αφήγησης ιστοριών, συναισθημάτων, ή καταστάσεων, και της περιγραφής προσώπων, τόπων, και αντικειμένων με βιωματικό τρόπο. Επίσης, πετυχαινουμε τη γλωσσική καλλιέργεια, την ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας, τη δημιουργία κλίματος συντροφικότητας και δημιουργικότητας μέσα στην τάξη.

Χωρίς αμφιβολία με τη δημιουργική γραφή ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον γραπτό λόγο, αλλά και με τον εσωτερικό και εξωτερικό μας κόσμο, προσπαθώντας να γράψουμε κάτι που έχει σημασία, όχι μόνο για εμάς, αλλά κυρίως για όσους θα το διαβάσουν. Περνάμε από την φαντασία στο χαρτί, εκφράζουμε τα συναισθήματα και ενεργοποιούμε τη δημιουργικότητά μας.

Ημέρα και ώρα λειτουργίας: Πέμπτη 14:15 -16:00.

Υπεύθυνες: Κλειώ Βακαλοπούλου και Δήμητρα Γεράση

Όμιλος Επαγγελματικός προσανατολισμός

Ο όμιλος απευθύνεται στους μαθητές και των τριών τάξεων του Λυκείου και θα λειτουργεί στον χώρο του σχολείου κάθε Τρίτη, αμέσως μετά τη λήξη του ωραρίου (14:15-15:45).Με τη συμμετοχή στον συγκεκριμένο Όμιλο οι μαθητές θα αποκτήσουν δεξιότητες, οι οποίες θα τους φανούν χρήσιμες στις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής. Συγκεκριμένα, μέσα από ασκήσεις τα παιδιά θα γνωρίσουν ουσιαστικά τον εαυτό τους, θα ανακαλύψουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους,  τα ιδιαίτερα ταλέντα τους. Θα ενδυναμωθούν ψυχικά, προκειμένου να είναι σε θέση να παίρνουν κατάλληλες αποφάσεις τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και μετέπειτα σε επαγγελματικό επίπεδο.  Συνάμα, θα λάβουν πληροφόρηση αναφορικά με τα επιστημονικά πεδία, τις σχολές, τα επαγγέλματα, την αγορά εργασίας και τις εναλλακτικές σταδιοδρομίας. Τέλος, θα μάθουν πώς μπορούν να παρουσιαστούν σε μία συνέντευξη  και  θα  αποκτήσουν δεξιότητες σύνταξης βιογραφικού σημειώματος.

Αριθμός μαθητών/-τριών : 19
Ημέρα και ώρα λειτουργίας: Τρίτη 14:15 – 16:00
Υπεύθυνη:Ανδρονίκη Γάκη

Όμιλος Κινηματογράφου Ι: Βασικές αρχές

Σκοπός του Ομίλου είναι:

1. Να έρθουν οι μαθητές-τριες και των τριών τάξεων του Λυκείου ενεργητικά σε επαφή με την τέχνη του κινηματογράφου. Να γνωρίσουν την αισθητική, τη γλώσσα και τα ρεύματα του κινηματογράφου.

2. Να μελετήσουν οι μαθητές-τριες σχετική βιβλιογραφία πάνω στην εξέλιξη της κινηματογραφικής τέχνης και να παρουσιάζουν τους προβληματισμούς αυτούς μέσα από ομαδικές εργασίες.

3. Να μυηθούν στη διαδικασία έρευνας, μελέτης, παρουσίασης και αξιοποίησης του υλικού που συγκεντρώθηκε για δημιουργία ντοκιμαντέρ.

4. Να συνεργάζονται μεταξύ τους και με τους καθηγητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τις παρουσιάσεις αυτές ενισχύοντας το ομαδικό πνεύμα εργασίας.

5. Να παρουσιάζουν τις απόψεις τους στους συμμαθητές τους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να απαντούν στις ερωτήσεις και γενικά να επιχειρηματολογούν για τις απόψεις τους

6. Να αναπτύξουν οι μαθητές-τριες στην επαφή τους με τους ανθρώπους του κινηματογράφου πνεύμα συνεργασίας και διάθεση για γνώση.

7. Να αποτιμούν οι μαθητές/-τριες το ρόλο του κινηματογράφου στο σύγχρονο κόσμο (δυτικό και μη) με κριτήρια κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, πολιτισμού και κουλτούρας των διαφόρων λαών. Να αναπτύξουν οι μαθητές/-τριες κοινωνική και πολιτική κρίση.

Υπεύθυνος: Δημήτριος Κοπανάς ΠΕ80

Αριθμός μαθητών/τριών: 21 (Τάξεις Α και Β) 

Όμιλος Κινηματογράφου ΙΙ: Τεχνικές σεναρίου και σκηνοθεσίας

Σκοπός του Ομίλου είναι:

1. Να μελετήσουν οι μαθητές-τριες βιβλιογραφία πάνω στην εξέλιξη της κινηματογραφικής τέχνης και να παρουσιάζουν τους προβληματισμούς αυτούς μέσα από ομαδικές εργασίες.

2. Να συνεργάζονται μεταξύ τους και με τους καθηγητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τις παρουσιάσεις αυτές ενισχύοντας το ομαδικό πνεύμα εργασίας.

3. Να παρουσιάζουν τις απόψεις τους στους συμμαθητές τους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να απαντούν στις ερωτήσεις και γενικά να επιχειρηματολογούν για τις απόψεις τους.

4. Να αναπτύξουν οι μαθητές-τριες στην επαφή τους με τους ανθρώπους του κινηματογράφου πνεύμα συνεργασίας και διάθεση για γνώση.

5. Να εμπνευστούν οι μαθητές-τριες από τη λειτουργία του σεμιναρίου και του εργαστηρίου ώστε να δημιουργήσουν τα δικά τους σενάρια που στη συνέχεια θα γυρίσουν ταινίες τις οποίες θα παρουσιάσουν στο τέλος της χρονιάς. Μέσα από τη λειτουργία της κινηματογραφικής λέσχης οι μαθητές-τριες να διαφοροποιήσουν τα κριτήρια τους για την παρακολούθηση μιας ταινίας ώστε η ποιότητα να είναι προϋπόθεση της ψυχαγωγίας. Να διαμορφώσουν την αισθητική αντίληψη του σκεπτόμενου, κριτικού θεατή, αντίθετη προς αυτήν του παθητικού και άκριτου τηλεθεατή.

6. Να παράγουν οι μαθητές με την βοήθεια και επίβλεψη των εκπαιδευτικών διδακτικό υλικό για να χρησιμοποιηθεί από τον όμιλο στο μέλλον.

7. Να αποτιμούν οι μαθητές-τριες το ρόλο του κινηματογράφου στο σύγχρονο κόσμο (δυτικό και μη) με κριτήρια κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, πολιτισμού και κουλτούρας των διαφόρων λαών. Να αναπτύξουν οι μαθητές-τριες κοινωνική και πολιτική κρίση.

Υπεύθυνος: Βασίλειος Καρκάνης ΠΕ03

Αριθμός μαθητών/τριών: 20 (Τάξεις Β και Γ) + 1 μαθητής από το 6ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Όμιλος Μαθηματικά και Λογοτεχνία

Ο όμιλος σχεδιάζεται με άξονα την προσέγγιση των Μαθηματικών και της Φυσικής μέσα από βιβλία Μαθηματικής Λογοτεχνίας και εκλαΐκευσης της Επιστήμης. Η προσέγγιση μπορεί να είναι θεματική ή χρονολογική. Οι στόχοι του ομίλου είναι: 
1. Να έρθουν οι μαθητές-τριες και των τριών τάξεων του Λυκείου κοντά στηνανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων ,τα οποία έχουν ενδιαφέρουσες επιστημονικέςαναλύσεις

2. Να μάθουν οι μαθητές-τριες να προβληματίζονται πάνω στην εξέλιξη της επιστήμης  και να παρουσιάζουν τους προβληματισμούς αυτούς μέσα από ομαδικές εργασίες.

3. Να συνεργάζονται μεταξύ τους και με τους καθηγητές που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του ομίλου για τις ομαδικές εργασίες αυτές .

4. Να παρουσιάζουν τις απόψεις τους στους συμμαθητές τους που συμμετέχουν στον όμιλο να απαντούν στις ερωτήσεις και γενικά να επιχειρηματολογούν για τις απόψειςτους.

5. Να εμπνέονται από το βιβλίο ,τις συζητήσεις που αναπτύσσονται γύρω από τα θέματα που διαπραγματεύεται και να δημιουργούν, κόμικ, αφίσες ,θεατρικά έργα, μουσική ή κινηματογραφικά έργα τα οποία παρουσιάζουν στο τέλος της χρονιάς .

6.  Να παράγουν οι μαθητές με τη βοήθεια και επίβλεψη των εκπαιδευτικών διδακτικό υλικό για τα μαθήματα θετικών επιστημών  στο σχολείο.

Φέτος διαβάζουμε «Πυθαγόρεια Εγκλήματα» του Τεύκρου Μιχαηλίδη. Στο Διεθνές Συνέδριο Μαθηματικών του Παρισιού…ομιλητής ήταν ο διάσημος Ντάβιντ Χίλμπερτ …και η ομιλία του είχε τον δελεαστικό τίτλο«Σχετικά με τα μελλοντικά προβλήματα των μαθηματικών». Παρίσι, Τετάρτη 8 Αυγούστου 1900. Το αμφιθέατρο της Σορβόννης,κατάμεστο.… Στην ομιλία του Χίλμπερτ δεν… πέφτει ούτε καρφίτσα….Υπάρχουν εγκλήματα που παραμένουν άλυτα; Υπάρχουν μαθηματικά προβλήματα που δεν επιδέχονται λύση; Τα Πυθαγόρεια Εγκλήματα αφηγούνται ένα φανταστικό (;) έγκλημα, με φόντο ένα αληθινό,σημαντικό φιλοσοφικό και μαθηματικό πρόβλημα. Μία αστυνομική περιπέτεια με έντονο μαθηματικό άρωμα. Την πορεία των αστυνομικών ερευνών, το ευρωπαϊκό ιστορικό και κοινωνικό γίγνεσθαι και κυρίως την εξέλιξη της μαθηματικής σκέψης κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα θα παρακολουθούμε κάθε Τρίτη στις 2.15, στην Αίθουσα 46

Αριθμός μαθητών/τριών: 14
Ημέρα και ώρα λειτουργίας:
Υπεύθυνοι: Ηλίας Ανδριανός ΠΕ03, Κωνσταντίνος Γιατράς ΠΕ03. Συμμετέχουν: Ελένη Γεωργίου ΠΕ02, Ευαγγελία Δασκαλάκη ΠΕ03, Δέσποινα Μουρατίδου ΠΕ03.  

Όμιλος Πληροφορικής: «Ελάτε να προγραμματίσουμε…»

Υπεύθυνες: Αλεξάνδρα Άννα Γασπαρινάτου ΠΕ86, Μαρία Δαγιακίδου ΠΕ86 
Αριθμός μαθητών/-τριών :10

Όμιλος Ραδιοφώνου. Μαθητικό Ραδιόφωνο

Στόχος  του ομίλου είναι οι μαθητές να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας του ραδιοφώνου (Η/Μ κύματα). Θα αναλάβουν το ρόλο του δημοσιογράφου- ραδιοφωνικού παραγωγού καθώς θα επιλέγουν το περιεχόμενο των εκπομπών, θα ηχογραφούν τα κείμενά τους και τελικά θα δημιουργούν ραδιοφωνικές εκπομπές κάνοντας μίξη κειμένων και μουσικών κομματιών. Τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούν συνδέονται με τα μουσικά τους ενδιαφέροντα, με θέματα της μαθητικής καθημερινότητας, καθώς και με δράσεις του σχολείου είτε τις με δραστηριότητες  άλλων ομίλων. Οι ραδιοφωνικές εκπομπές θα «ανεβούν» στον ειδικό σύνδεσμο στο site του σχολείου και θα αναμεταδίδονται από τον Ευρωπαϊκό διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό, το European school radio.

Υπεύθυνοι : Ζώης Ευστάθιος ΠΕ04-1,  Μαρίτα Λώλη ΠΕ05

Αριθμός παιδιών: 11

Όμιλος Ρητορικής

Οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετέχουν σε παιχνίδια δημιουργικότητας και φαντασίας, γνωρίζουν τα ρητορικά αγωνίσματα και εξασκούνται στο corpus των θεμάτων των διασχολικών Αγώνων Ρητορικής στους οποίους συμμετέχουν. Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 ο όμιλος ρητορικής του σχολείου μας κατέκτησε τη 2η θέση σε πανελλήνιους αγώνες ρητορικής που διοργάνωσε το σχολείο Pierce. Στον όμιλο Ρητορικής, μέσω της συστηματικής διδασκαλίας και εξάσκησης στην υποστήριξη επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων, επιδιώκεται η γνωστική και διανοητική ενδυνάμωση των μαθητών/τριών, ο εντοπισμός των σοφισμάτων και των παραλογισμών, η γλωσσική καλλιέργεια, η καλλιέργεια της ενεργητικής ακρόασης, η χρήση του κατάλληλου ύφους, η εξοικείωση με τις διαφορετικές απόψεις, η κόσμια αντιπαράθεση, η συνεργασία.

Υπεύθυνοι: Κωνσταντίνος Γκούφας ΠΕ02, Βασιλική Κοντογεωργάκου ΠΕ02

Αριθμός μαθητών/-τριών 10 

Όμιλος Σκακιού

Ο όμιλος έχει ως στόχο να προτείνει στα μέλητου μια εναλλακτική μορφή ψυχαγωγίας, που εστιάζει στον πνευματικό αθλητισμό. Μέσα από παρουσίαση υποδειγματικων παρτίδων κορυφαίων σκακιστών, την εξάσκηση /προπόνηση  στα βασικά στάδια της παρτίδας, την επίλυση σκακιστικών προβλημάτων, την προβολή θεμάτων σκακιστικήςεπικαιρότητας, και την προσπέλαση/μελέτη ηλεκτρονικού υλικού φιλοδοξεί να μυήσει τα μέλη του στα μυστικά του αθλήματος και ταυτόχρονα να τους καλλιεργήσει τις αρετές και δεξιότητες που αναμφίβολα χαρακτηρίζουν το σκάκι: εξάσκηση μνήμης, καλλιέργεια κριτικής σκέψης, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων,τη δεξιότητα διαχείρισης συναισθημάτων και αποτελεσμάτων (είτε νίκης είτε ήττας).Μέσα στους στόχους του ομίλου είναι η συγκρότηση ομάδας για εκπροσώπηση του σχολείου σε διασυλλογικούς μαθητικούς αγώνες. Ο όμιλος απευθύνεται σε αρχάριους αλλά και προχωρημένους στο σκάκι μαθητές.

Οι συναντήσεις γίνονται κάθε Παρασκευή, 14.15-15.45 στην αίθουσα Ιστοριας του σχολείου.

Υπεύθυνοι : Βασίλειος Βασιλόπουλος, Σοφία Κουρουτσίδου

Αριθμός μαθητών/-τριών: 19 (οι 4 μαθητές/τριες από το 2 Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών) 

Όμιλος «Υγεία και ευεξία»

Αν δεχθεί κανείς ως υπέρτατο στόχο της εκπαίδευσης την κατάκτηση της ευτυχίας, η οποία με έναν τόσο απλό τρόπο συνοψίζει την ποιότητα ζωής που επιδιώκει κάθε άνθρωπος στη ζωή του, τότε σίγουρα η ανάπτυξη θετικών στάσεων και συμπεριφορών προς την δια βίου άσκηση συμβάλλει σ’ αυτόν τον στόχο. Μέσα λοιπόν σε ένα ευχάριστο και δημιουργικό κλίμα οι μαθητές του ομίλου θα μάθουν να σχεδιάζουν προγράμματα άσκησης, να αξιολογούν και να βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση, να διερευνούν τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία σχετίζεται με την άσκηση, να ασκούνται στο μέλλον με άτομα που θα διαφέρουν από τους ίδιους ως προς το φύλο, το επίπεδο αθλητικών δεξιοτήτων και σωματικών ικανοτήτων. Τελικά, οι μαθητέςδιασκεδάζοντας θα αναπτύξουν δεξιότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν να γίνουν δραστήριοι ενήλικες. Επιπλέον, η ομάδα μας μέσα από την οργάνωση δράσεων θα προσπαθήσει να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά διαχέοντας τα οφέλη και τα αποτελέσματα στην υπόλοιπη σχολική κοινότητα.

Ημέρα/ώρα λειτουργίας: Τετάρτη  14:15

Υπεύθυνοι καθηγητές:  Λαμπρόπουλος Γεώργιος (ΠΕ11), geola@sch.gr  Σαμαράς Απόστολος (ΠΕ11)

Όμιλος Ψυχολογίας

Κεντρικό στόχο του Ομίλου Ψυχολογίας αποτελεί η πρόληψη και η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των μαθητ(ρι)ών μέσα από: τη γνωριμία και την εξοικείωσή τους με βασικές έννοιες και κλάδους της επιστήμης της ψυχολογίας, την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα που αφορούν κυρίως στην ψυχοκοινωνική υγεία των εφήβων, την προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη, καθώς και την ενδυνάμωση του κοινωνικού δεσμού μέσα στο σχολικό πλαίσιο.

Φέτος, τις συναντήσεις του ομίλου θα διατρέχει η θεματική της εφηβείας μέσα από δεδομένα της σύγχρονης νευροεπιστημονικής έρευνας.

Ως προς τη μεθοδολογία, ακολουθούνται οι αρχές των ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων, με εστίαση στην ομαδική αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών και με θεματικές που  συναποφασίζονται με τη συμμετοχή όλων.

Στα παραπάνω συμπεριλαμβάνεται και η δημιουργία ενός υποστηρικτικού πλαισίου που προσφέρει βοήθεια και ενδυνάμωση, αλληλοϋποστήριξη και μάθηση μέσα από ομαδικές διεργασίες.

Ημέρα και ώρα λειτουργίας: Τρίτη 14:15-16:00

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Αννα Αλεξάνδρου, Δήμητρα Καραδήμα

Ομιλοι σχολικού έτους 2022-2023