Την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου και ώρα 2.15, στην 7η συνάντηση του ομίλου, η κυρία Αναστασία Μυλωνά θα παρουσιάσει το θέμα
Το φαινόμενο του Θερμοκηπίου“.

Οι Υπεύθυνες του Ομίλου:
Γεωργάτου Μάνια, Μυλωνά Αναστασία

Όμιλος “Βιολογία και Ιατρική”. Παρουσίαση του θέματος “Το φαινόμενο του θερμοκηπίου”. Τετάρτη 28 Νοεμβρίου.