Αποτελέσματα εξετάσεων για την κάλυψη κενών θέσεων στην Α΄Λυκείου σχολ. έτους 2021-22

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων στην διεύθυνση της ΔΕΠΠΣ: 
https://depps.minedu.gov.gr/?p=10344

και εναλλακτικά εδώ: https://drive.google.com/file/d/1jFAF8jS1P4RFH1ttYeZRk1YDNI5B6qa6/view?usp=sharing

Επισημαίνεται επίσης ότι οι κενές θέσεις, που θα πληρωθούν με σειρά επιτυχίας, θα ανακοινωθούν οριστικά, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των εγγραφών μέσω του συστήματος e-eggrafes.