Πίνακας εισαγομένων στην Α΄ Λυκείου με τη διαδικασία των εξετάσεων, επιλαχόντων και επιλαχουσών

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραφών των μαθητών και μαθητριών που προέρχονται από το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών, σας ανακοινώνουμε ότι οι κενές θέσεις που προκύπτουν για την Α’ Λυκείου του σχολείου μας είναι 11.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες που εισάγονται με βάση τη βαθμολογία που κατέκτησαν στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα Πρότυπα Σχολεία, καθώς και οι επιλαχόντες και οι επιλαχούσες με σειρά που προέκυψε από κλήρωση που έγινε για όσους και όσες κατέκτησαν ίση βαθμολογία, είναι οι παρακάτω:

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ     ΚΩΔΙΚΟΣ         ΒΑΘΜΟΙ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ   ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ   Γ  Μ  Σ
551010        492378           48 34 82
551010        557414           42 38 80
551010        887028           40 38 78
551010        367223           40 36 76
551010        360774           34 40 74
551010        394665           40 34 74
551010        004134           36 36 72
551010        545954           38 28 66
551010        319838           32 30 62
551010        084473           30 30 60
551010        950603           36 24 60

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ

551010       223705            34 24 58
551010       146937            28 30 58
551010       270852            24 34 58
551010       592355            28 28 56
551010       519162            28 28 56
551010       374637            36 18 54
551010       611671            30 22 52
551010       525260            28 24 52
551010       163919            24 26 50
551010       623968            26 24 50
551010       085652            24 26 50
551010       395697            26 22 48
551010       967789            26 22 48
551010       710741            32 16 48
551010       995173            30 16 46
551010       654555            28 16 44
551010       361024            30 14 44
551010       619601            24 20 44
551010       479959            34  8  42
551010       264393            24 18 42
551010       188586            26 16 42
551010       307131            22 20 42
551010       019516            22 10 32
551010       238228            18 14 32