Από την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2011 θα λειτουργήσουν τα ακόλουθα δύο νέα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας.

Φυσική Α΄ Λυκείου, ώρα 14:15, διδάσκουσα Σταυρούλα Νικηφόρου.

Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου, ώρα 14:15, διδάσκων Αθανάσιος Πρίκας.

Νέα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας