Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε το ΦΕΚ σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

ΦΕΚ σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων