Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου από 31-5 έως 4-6/21.

Ωρολόγιο πρόγραμμα 31-5 έως 4-6/21