Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το συνημμένο έγγραφο.

Οδηγίες προς τους γονείς και υποψήφιους μαθητές και μαθήτριες για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία 2024-25