Συμμετοχή στο διαγωνισμό Φυσικής Αριστοτέλης

Οι μαθητές του σχολείου που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή για το διαγωνισμό Φυσικής Αριστοτέλης, θα βρουν πληροφορίες στο σύνδεσμο.