Η κατανομή των τμημάτων σε αίθουσες καθώς και οι χώροι και οι ώρες των διαλειμμάτων είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ-ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Ώρα έναρξης μαθημάτων, κατανομή τμημάτων σε αίθουσες και ώρες διαλειμμάτων, από 12 Απριλίου