1.      Το κυλικείο του σχολείου δεν θα λειτουργήσει προσωρινά. Γι’ αυτό προτείνουμε να εφοδιάζονται τα παιδιά από το σπίτι τους με το φαγητό που χρειάζονται κατά την παραμονή τους στο σχολείο, εφόσον δεν θα είναι δυνατόν να το προμηθευτούν αλλού.

2.      Το ωρολόγιο πρόγραμμα αλλάζει και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου.

3.      Οι τάξεις θα λειτουργούν με διαφορετικό ωράριο προσέλευσης, αποχώρησης και διαλειμμάτων, το οποίο μπορείτε να δείτε αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας.

4.      Όλα τα παιδιά θα προσκομίσουν το αποδεικτικό του self test, το οποίο θα επιδείξουν στον/στην εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας.

5.      Όλα τα παιδιά θα πρέπει να φέρουν τη μάσκα τους και να ακολουθούν τις ήδη γνωστές οδηγίες για την κατά το δυνατόν ασφαλέστερη παραμονή τους στο σχολείο.

6.      Τέλος, τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 θα γίνουν οι 4 πρώτες ώρες του προγράμματος.

Ανακοίνωση: Άνοιγμα του σχολείου στις 12η Απριλίου