Ο όμιλος Ρητορικής θα λειτουργεί κάθε Τετάρτη για όσο χρονικό διάστημα θα ισχύει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση: 13:30-14:30. Οι μαθητές θα χρησιμοποιούν τον σύνδεσμο:

https://minedu-secondary.webex.com/meet/vaskontog (Βασιλική Κοντογεωργάκου) 

Ανακοίνωση ομίλου Ρητορικής.