Σας γνωστοποιούμε με αριθμό πρωτ. 75919/2020 της 17ης Ιουνίου 2020, έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα “Ενημέρωση για την Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής, μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2020 – 2021“. Το έγγραφο είναι διαθέσιμο επιλέγοντας τον παραπάνω σύνδεσμο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21