ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΧΡΩΤΙΣΜΟΥ:
Οι αίθουσες 12, 13, 24 και 25 θα βγαίνουν διάλειμμα στην αυλή μόνον στο διάλειμμα 9.45 (μεταξύ 2ης -3ης) από τις αντίστοιχες σκάλες εισόδου και εξόδου τους και θα χρησιμοποιούν τους διαδρόμους του 1ου και 2ου ορόφου στα υπόλοιπα διαλείμματα τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις

Οι αίθουσες 15, 16, 21 και 22 θα βγαίνουν διάλειμμα στην αυλή μόνον στο διάλειμμα 10.45 (μεταξύ 3ης -4ης) από τις αντίστοιχες σκάλες εισόδου και εξόδου τους και θα χρησιμοποιούν τους διαδρόμους του 1ου και 2ου ορόφου στα υπόλοιπα διαλείμματα τηρώντας πάντα τις απαραίτητες αποστάσεις

Δεν επιτρέπεται η είσοδος των μαθητριών και μαθητών σε άλλη αίθουσα πέραν των καθορισμένων για τις διδασκαλίες.
Η χρήση των θρανίων θα είναι αποκλειστική καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στην αίθουσα.
Επίσης δεν επιτρέπεται η είσοδος στα γραφεία των διδασκόντων (αίθουσα Ιστορίας, γραφείο καθηγητών και γραφείο Διευθύντριας).

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ