Οι απόφοιτοι (παλαιό ή νέο σύστημα) μπορούν να προσέρχονται από Δευτέρα – Τετάρτη 9.00-14.00.
Οι τελειόφοιτοι, που δεν έρχονται στο σχολείο, όπως παρακάτω:
Γ1-Γ2 : Δευτέρα 10.00-13.00
Γ3-Γ4: Τρίτη 10.00-13.00
Γ5-Γ6-Γ7: Τετάρτη 10.00-13.00

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ