ΚΥΑ: Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους. (ΦΕΚ Β, Αρ. Φύλλου 1739 , 6.5.2020).
Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας

Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους