Οι υποψήφιοι/ες για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2020 καλούνται να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο και να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων της Αίτησης-Δήλωσης (ΑΔ) για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ είτε με το Νέο είτε με το Παλαιό σύστημα, που έχουν υποβάλει, και ότι αυτά ανταποκρίνονται στις επιθυμίες τους, να υπογράψουν και να παραλάβουν αντίγραφο, το οποίο φυλάσσουν μέχρι το τέλος των εξετάσεων.
Η ανωτέρω διαδικασία θα γίνει από την Πέμπτη 7 Μαΐου μέχρι και την Πέμπτη 14 Μαΐου ξεκινώντας με τους αποφοίτους.
Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι αν δεν προβούν στην επιβεβαίωση της
Αίτησης-Δήλωσής τους τότε αυτή δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι υποψήφιοι καλούνται επίσης να προσκομίσουν στο σχολείο 2 φωτογραφίες ταυτότητας.

ΣΧΕΤΙΚΑ: Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας: 07-05-20 Επιβεβαίωση της Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2020.

Εγκύκλιος Υπουργείου της 7/5/2020 με θέμα: Διαδικασία επιβεβαίωσης των Αιτήσεων Δηλώσεων που υπεβλήθησαν για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2020.

Υπογραφή αιτήσεων/δηλώσεων από τους υποψηφίους πανελλαδικών εξετάσεων