Αθήνα, 22.02.2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Αγαπητοί γονείς,
Σας γνωρίζουμε την συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, μετά τις εκλογές της 11
ης Φεβρουαρίου 2019:
Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος        Αγγελική Μαργαριτίδου 6944 909519
Αντιπρόεδρος Εμμανουήλ Βερτζώνης 6948 833770
Γραμματέας   Άννα Δημητρίου 6932 441823
Ταμίας            Κυριακή Γερασιμοπούλου 6974 646057
Μέλη               Μαρία Βέγκου 6936 092989
Βασίλειος       Μήτσης 6932 983146
Βασιλική        Κωστάκη 6980 558575
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:
Μαρία Σαλαμούρα
Σας ενημερώνουμε ότι την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα και ώρα 18:30, το Δ.Σ. θα συνεδριάζει ανοικτά.
Σας περιμένουμε.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Η πρόεδρος                            Η γραμματέας
Αγγελική Μαργαριτίδου     Άννα Δημητρίου
Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών