Η Λογοτεχνική Συντροφιά, ξεκινώντας την 7η Περίοδο των Συναντήσεών της (κάθε Τετάρτη στη Βιβλιοθήκη του σχολείου, ώρα 14,15΄-16,15΄), πραγματοποίησε την πρώτη συνάθροιση προγραμματισμού των μελών και των φίλων της την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012, 14:15, στη Βιβλιοθήκη του σχολείου. Με βάση τον ελεύθερο και ανοιχτό σχεδιασμό που εγκρίθηκε για τις εργασίες του Λογοτεχνικού Ομίλου, χαράχθηκαν οι άξονες της φετινής προβληματικής και θα εξειδικεύτηκαν τα αντικείμενα.

Δημήτρης Αρμάος, υπεύθυνος Ομίλου

Λογοτεχνικός Όμιλος-Η Πρώτη της Νέας Περιόδου Λογοτεχνικών Συναντήσεων: Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012