Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το πρόγραμμα του Ομίλου για το σχολικό έτος 2018-2019 επιλέγοντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://drive.google.com/file/d/1GgPRj0Kg_yLofMFSb7rsfu_rl7D6xNJG/view?usp=sharing

__________

Ομιλος Μαθηματικά και Λογοτεχνία, 2018-2019