Προκήρυξη θέσεων για τη Β΄ τάξη σχολικού έτους 2018-2019

Προκηρύσσονται οι ακόλουθες κενές θέσεις για τη συμπλήρωση του αριθμού των μαθητών του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2018-2019:
2 θέσεις για την Β΄ τάξη.
Οι γονείς και κηδεμόνες, που επιθυμούν να υποβάλουν σχετική αίτηση, μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο από την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 12:00, μέχρι και την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 12.00.

Επισημαίνουμε στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών ότι θα πρέπει να έχουν μαζί τους:
α) την αστυνομική τους ταυτότητα,
β) φωτοτυπημένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του/ της υποψηφίου,
γ) βεβαίωση εγγραφής του/της  υποψηφίου σε αντίστοιχη τάξη Λυκείου.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου, στις 9:00.