Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Αθηνών, ως αρμόδιο όργανο, προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για απόσπαση στα Π.& Π.Σ., σύμφωνα με τα κενά που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα. Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μέχρι πέντε προτιμήσεις σε Π.&Π.Σ. που υπάρχουν κενές θέσεις του κλάδου τους και μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία εφ’όσον έχουν διδακτική προϋπηρεσία τέσσερα έτη.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά σχετική αίτηση στη διαδικτυακή πλατφόρμα e-IEP του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://iep.edu.gr/services/mitroo/ μέχρι Παρασκευή 22-6-2018 ώρα 14.00.

ΣΧΕΤΙΚΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πίνακας κενών

ΔΕΠΠΣ. Οδηγίες για τη διαδικασία πρόσκλησης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στα πειραματικά και στα πρότυπα σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-19

ΔΕΠΠΣ. Διευκρινίσεις για τη μοριοδότηση των κριτηρίων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών για την πλήρωση θέσεων με απόσπαση στα πειραματικά και στα πρότυπα σχολεία.

________________

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο 2ο Π.ΓΕΛ Αθηνών, για το διδ. έτος 2018-2019