Σεμινάριο Ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης Erasmus+ ΚΑ1

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 η εκπαιδευτικός του σχολείου μας Ελένη Κούβαρη αφού παρακολούθησε σεμινάριο στο Graz για την παιδαγωγική Gestalt έκανε τις ακόλουθες παρεμβάσεις.

1) Ελένη Κούβαρη, ΚΑ1 “Gestaltpädagogik als Brücke zum Fremden”

(Η παιδαγωγική Gestalt: Γέφυρα στο ξένο)

23.10-28.10.2016 Αυστρία, Pädagogische Hochschule Steiermark, γλώσσα: Γερμανικά

Klassenmanagement (Modul 1):

Παιδαγωγική και επιστημονική αξιοποίηση αποτελεσμάτων επιμόρφωσης ΚΑ1, στην παιδαγωγική της Gestalt

 http://www.gpv-ev.de/tagung/2017/%20Tagung_GPV2017.pdf

2) Workshop στην 7η ημερίδα Παιδαγωγικής Gestalt που έλαβε χώρα στο Weilburg της Γερμανίας. 15-17.9.2017

7. Europäische Gestalttagung. Kouvari Eleni, Gute GP Praxis

 http://www.ehp-koeln.com/zeitschriften/zeitschriftfgp_inhalt.php

3) Άρθρο στο περιοδικό της Παιδαγωγικής της Gestalt (τ.28, 2/2017), με τίτλο «Ενσωμάτωση με τη χρήση δραματοπαιδαγωγικών τεχνικών».