Γιώργος Ζούμπος (βιβλιοπαρουσίαση), “Προσεγγίσεις των θετικών επιστημών εκτός αναλυτικού προγράμματος: Οι θετικές επιστήμες ως πολιτισμικό αγαθό”, εφημ. Καθημερινή Ενημέρωση, Σαββατοκύριακο, 16-17 Σεπτεμβρίου 2017, σ. 14.

[Αναδημοσίευση]

Παρουσίαση του τόμου των πρακτικών της διημερίδας με θέμα “Οι θετικές επιστήμες ως πολιτισμικό αγαθό”