Για δεύτερη συνεχή χρονιά ένας μαθητής του σχολείου μας συμμετείχε στη δράση «Δόκιμοι Ερευνητές» του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος επιλέχτηκε μετά από  διαγωνισμό τον Απρίλιο, και μαζί με 7 ακόμα μαθητές από διάφορα λύκεια της Αττικής εργάστηκε την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου (4/9-8/9/2017) υπό την επίβλεψη των ερευνητών του Ινστιτούτου Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής σε πραγματικά ερευνητικά προβλήματα. Την Παρασκευή 8/9 έγιναν οι παρουσιάσεις των μαθητών από τα πειράματα που πραγματοποίησαν.

 

Δόκιμοι Ερευνητές στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος