Η τελική εκδήλωση της δράσης “Δόκιμοι Ερευνητές” έγινε την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 στις 12.00 στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Από το σχολείο μας έλαβε μέρος ο μαθητής της Β’ Λυκείου Νίκος Στεμπίλης. Στο πλαίσιο του προγράμματος, 6 μαθητές από διαφορετικά σχολεία είχαν την ευκαιρία για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 5/9 έως Παρασκευή 9/9 να εργαστούν με την καθοδήγηση των ερευνητών του Ινστιτούτου Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής σε πραγματικές συνθήκες έρευνας ως “Δόκιμοι Ερευνητές”.

Η φωτογραφία είναι από την απονομή αναμνηστικού διπλώματος από τους υπεύθυνους τους προγράμματος.

IMG_0496

Δράση “Δόκιμοι Ερευνητές”. Απονομή διπλωμάτων – Παρασκευή 9.9.2016