Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι, λόγω των νέων δεδομένων που προκύπτουν από την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 93381/Δ2/2016 – ΦΕΚ 1640/Β/9-6-2016 σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’, Γ’ τάξεων του ημερησίου γυμνασίου, δεν ισχύει πλέον η προκήρυξη της θέσης για εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ19 στο σχολείο μας και στο 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Οι φάκελοι των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση στο σχολείο μας έχουν παραδοθεί στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών, εφόσον το δήλωσαν ως δεύτερη προτίμηση.

Επίσης, έχει ήδη αποσυρθεί από τον πίνακα που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ η θέση εκπαιδευτικού ΠΕ08, η οποία είχε προκηρυχθεί εκ παραδρομής.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ19 & ΠΕ08 ΣΤΟ 2οΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ