Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η συμμετοχή μαθητών ως «Ερευνητών» σε εργαστήρια του Ινστιτούτου Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής για μία εβδομάδα προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η έρευνα στις θεματικές επιστημονικές περιοχές του Ινστιτούτου, συμμετέχοντας ενεργά σε αυτή με την καθοδήγηση των ερευνητών.
Η δράση απευθύνεται στους μαθητές της Β? Λυκείου που θα επιλεγούν μετά από διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος τον Απρίλιο του 2016. Πριν από τον διαγωνισμό θα γίνει ενημέρωση στους μαθητές για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου και ξενάγηση στους χώρους του. Οι μαθητές που θα επιλεγούν θα επισκεφθούν το
Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής για μια εβδομάδα, στις αρχές Σεπτεμβρίου 2016 (λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς) και θα συμμετάσχουν στη διεξαγωγή πειραμάτων υπό την επίβλεψη ερευνητών του Ινστιτούτου.
Συμμετοχή των Μαθητών του Σχολείου στην Eκπαιδευτική δράση «Δόκιμοι Ερευνητές – Μια Εμπειρία Ζωής» – Eβδομάδα Ερευνας στο ΙΠΣΦ του ΕΚΕΦΕ «Δ»