Επιτυχία στον 5ο Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό Φιλοσοφικού Δοκιμίου

Ο μαθητής του Β2 Γεώργιος Ζερβάκης επελέγη τρίτος στην κατάταξη, μεταξύ 20 επιλεγέντων μαθητών, στην Προκριματική Φάση του 5ου Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφικού Δοκιμίου, που διεξήχθη στις 5 Μαρτίου 2016, και θα συμμετάσχει στον Τελικό Διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στην Πάτρα, στις 22/23 Απριλίου 2016.

Συγχαίρουμε τον μαθητή για την επιτυχία του.

ΣΧΕΤΙΚΑ: Πίνακες προκρινομένων και επιλαχόντων: http://www.philosophy.upatras.gr/competition/