Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης “Best Practices Benchmarking” στις 20-24 Σεπτεμβρίου 2015 στο Ελσίνκι της Φινλανδίας. Στο σεμινάριο συμμετείχαν συνολικά 13 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Ισπανία, την Κροατία και την Ελλάδα, ανάμεσα στους οποίους και η εκπαιδευτικός Μαρία Δρακοπούλου (ΠΕ06) του σχολείου μας.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε καθημερινές συναντήσεις στο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Tikκurilan Uusi Lukio στην περιοχή του Ελσίνκι. Από εκεί διεξήχθηκαν επισκέψεις τόσο στους χώρους του συγκεκριμένου σχολείου όσο και σε άλλων γειτονικών σχολείων (δημοτικό και γυμνάσιο, επαγγελματικό λύκειο, Σουηδικά σχολεία) εξοικειώνοντας τους συμμετέχοντες με το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Παράλληλα, οργανώθηκαν ομιλίες, ενημερώσεις, συζητήσεις και workshops από τους διευθυντές και τους υπεύθυνους για την προώθηση της καινοτομίας στα εν λόγω σχολεία, προκειμένου να αναλυθούν τα βασικά επιτεύγματα του φινλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και οι προβληματισμοί και τα ζητούμενα που οδηγούν στην τρέχουσα αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων στη χώρα. Ιδιαίτερα εποικοδομητική εμπειρία κρίθηκε από τους συμμετέχοντες η παρακολούθηση διδασκαλίας, καθώς διαπίστωσαν στην πράξη ομοιότητες και διαφορές με τις δικές τους διδακτικές πρακτικές.
Η εμπειρία από το σεμινάριο παρουσιάστηκε στις 8 Ιανουαρίου στο 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών σε εκδήλωση για τη διάδοση των αποτελεσμάτων από τη συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus+ (Δράση ΚΑ1) εκπαιδευτικών των δύο σχολείων (2ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών και 2ου Πειραματικού Λυκείου Αθηνών).

Σχετικά:
Presentation-21.9.2015
Presentation-Erasmus+-dissemination
School management workshop
Teachers ICT autumn 2015
Tilu 1.10.14

Σεμινάριο ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης “Best Practices Benchmarking” στις 20-24 Σεπτεμβρίου 2015 στο Ελσίνκι της Φινλανδίας