Επιλογή τουριστικού γραφείου για την εκδρομή της Γ΄Λυκείου

Στο συνημμένο έγγραφο ανακοινώνεται η απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών που κατατέθηκαν για την πολυήμερη εκδρομή της Γ΄Λυκείου, σχολ. έτους 2015-2016.
Απόφαση επιτροπής