Δείτε την ανακοίνωση από τον ακόλουθο σύνδεσμο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2018

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2018