Το Ε.Π.Ε.Σ. του σχολείου,  σε εφαρμογή της από 3/2/2014 σχετικής απόφασης της Δ.Ε.Π.Π.Σ., όρισε σε 162 τον αριθμό των εισακτέων μαθητών και μαθητριών στην Α΄ τάξη του Λυκείου, για το σχολικό έτος 2014-2015.

Σχετικά: Απόφαση της ΔΕΠΠΣ:«Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2014-2015».

Αριθμός εισακτέων μαθητών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2014-2015