Στις 31 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο του μαθήματος γαλλικών, στο θέατρο του σχολείου μας ο Emmanuel Mappus και ο Γιώργος Ιωάννου*, αφηγήθηκαν γαλλικά παραμύθια στην Α΄ και Β΄ Λυκείου. Ο Emmanuel αφηγήθηκε στα γαλλικά και ο Γιώργος στα ελληνικά. Η αφήγηση έγινε και στις δύο γλώσσες για να έχουν όλοι οι μαθητές τη δυνατότητα να απολαύσουν την αφήγηση, χωρίς οι λέξεις να γίνονται εμπόδιο στην κατανόηση. Έτσι όλοι οι μαθητές (ανεξάρτητα από το επίπεδο γλωσσομάθειας τους) μπόρεσαν να παρακολουθήσουν «πατώντας» στο γνωστό, που είναι γι? αυτούς η μητρική γλώσσα για να εξερευνήσουν το άγνωστο, τις άγνωστες δηλαδή λέξεις στην ξένη γλώσσα. Έτσι οι μαθητές είχαν μια ευχάριστη διαπολιτισμική εμπειρία. Ακολούθησε συζήτηση στα γαλλικά και στα ελληνικά με τους αφηγητές.

* ο Emmanuel Mappus είναι Επιμορφωτής εκπαίδευσης ενηλίκων και ο Γιώργος Ιωάννου είναι Φιλόλογος.

DSC03146 DSC03157

Αφήγηση παραμυθιού στα γαλλικά και στα ελληνικά: Ο άνθρωπος που κυνηγούσε την τύχη του (L? homme qui courait apr?s sa chance) – 31 Ιανουαρίου 2014