Για το σχολικό έτος 2013-2014 πραγματοποιούνται στο σχολείο μας μετά από σχετική έγκριση (Πράξη 1η 22465/13/12/2013) τα ακόλουθα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Προγράμματα Αγωγής Υγείας:

Bullying. Ο θεσμός του συνομήλικου διαμεσολαβητή
Υπεύθυνοι καθηγητές: Αγγελική Χαραλαμποπούλου, ΠΕ10, Μαρία Σωτηράκη ΠΕ04, Σοφία Κουρουτσίδου ΠΕ02, Ελένη Πούλιου ΠΕ10

Εθελοντισμός: Γέφυρες επικοινωνίας
Υπεύθυνοι καθηγητές: Ελένη Πούλιου ΠΕ10, Χρήστος Πέγιος ΠΕ11

Υγεία και Τέχνη: Το χαμάμ της Θεσσαλονίκης. Θέματα υγιεινής στο Βυζάντιο και στην Τουρκοκρατία
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αννα Αλεξάνδρου ΠΕ02

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ανθρωπογενείς παρεμβάσεις και φυσικές καταστροφές με έμφαση στους σεισμούς
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Σταυρούλα Νικηφόρου ΠΕ04

Πολιτιστικά Προγράμματα

Έντυπος και ψηφιακός μαθητικός τύπος
Υπεύθυνοι καθηγητές: Σπύρος Καρύδης ΠΕ01, Άννα Αλεξάνδρου ΠΕ02

Μοντάζ: Θεωρία και Πράξη
Υπεύθυνος καθηγητής: Δημήτριος Κοπανάς ΠΕ09

Οι συναντήσεις της «Λογοτεχνικής Συντροφιάς»
Υπεύθυνοι καθηγητές: Ελένη Γεωργίου ΠΕ02, Βασιλική Αλεξανδράκη ΠΕ02, Δημήτριος Αρμάος ΠΕ02

AMUN: Athens model of the United Nations/ Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)
Υπεύθυνοι καθηγητές: Ελένη Τσίκιζα-Νικολακάκη ΠΕ02, Αλέξανδρος Καραφωτιάς ΠΕ02

Εργαστήρι Ιστορίας Τέχνης: Μνημειακή αρχιτεκτονική βυζαντινής και οθωμανικής Θεσσαλονίκης
Υπεύθυνος καθηγητής: Αλέξανδρος Καραφωτιάς ΠΕ02

Λογοτεχνία στη Θεσσαλονίκη: Ρεύματα και Λογοτέχνες της πόλης
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Λαμπρίνα Μαραγκού ΠΕ02

Ιστορία και Πολιτική: Ο θεσμός της βασιλείας στην κλασική και ελληνιστική Μακεδονία
Υπεύθυνοι καθηγητές: Ελένη Τσίκιζα-Νικολακάκη ΠΕ02, Κωνσταντίνος Γκούφας ΠΕ02

 

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων