Όμιλος Μαθηματικά και Λογοτεχνία. Διάλεξη, Παρασκευή 26 Απριλίου 2013

LOGICOMIX ? H αναζήτηση των θεμελίων των Μαθηματικών

Ιωάννα Αλεξοπούλου (Β1), Γιάννης Ανδριόπουλος(Β1), Χρίστινα Μαλάνδρακη (Β3)

ΑΠΕΙΡΟ

Αίθουσα Μαθηματικών (46), ώρα 14.15.