Όμιλος Μαθηματικά και Λογοτεχνία. Διάλεξη, Παρασκευή 19 Απριλίου 2013

LOGICOMIX ? H αναζήτηση των θεμελίων των Μαθηματικών

Άννα Παναγοπούλου (Β5), Διονύσης Σπηλιόπουλος(Α5)

GODEL

Αίθουσα Μαθηματικών (46), ώρα 14.15.