Ανακήρυξη του σχολείου μας σε «Σχολείο Υπερασπιστή των παιδιών» για το 2012-2013

Το σχολείο μας, στα πλαίσια του προγράμματος Εθελοντισμού, την κύρια ευθύνη του οποίου έχει η συνάδελφος Ελένη Πούλιου, ανακηρύχθηκε από τη Unisef «Σχολείο Υπερασπιστής των παιδιών» για τη σχολική χρονιά 2012-2013, διότι με τη σημαντική του υποστήριξη στήριξε το πρόγραμμα του οργανισμού προς όφελος των παιδιών σε όλον τον κόσμο και μετέδωσε ισχυρό μήνυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.

Η Unisef ευχαρίστησε τη διεύθυνση του σχολείου τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς και επέδωσε στο σχολείο μας Δίπλωμα.