Το σχολείο μας συμμετείχε στη 16η τριήμερη μαθητική σύνοδο προσομείωσης του ΟΗΕ, Athens Model of United Nations, μια δραστηριότητα η οποία έχει ως στόχο την εξάσκηση των μαθητών στη χρήση της αγγλικής γλώσσας, την ευαισθητοποίησή τους πάνω σε παγκόσμια προβλήματα, την απόκτηση γνώσεων μέσα από την διερεύνηση συγκεκριμένων θεματων και τη βελτίωση των ρητορικών τους ικανοτήτων.

Οι συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν στο Ευγενίδειο Ίδρυμα στο διάστημα από 29 έως 31 Μαρτίου 2011. Το σχολείο μας, τη φετινή χρονιά, εκπροσώπησε τη Ρωσία και τη Κολομβία.

Την ευθύνη του προγράμματος είχε η κυρία Ελένη Τσίκιζα Νικολακάκη.

Συνεργαζόμενοι καθηγητές: Μαρία Μαστρογιαννοπούλου, Αλέξανδρος Καραφωτιάς.

 

Ολοκλήρωση του προγράμματος προσομοίωσης του ΟΗΕ (Athens Model of United Nations)