Όμιλος Μαθηματικά και Λογοτεχνία, Διάλεξη, Παρασκευή 5 Απριλίου 2013

LOGICOMIX ? H αναζήτηση των θεμελίων των Μαθηματικών

Νεφέλη Αγγελιδάκη (Β1)

WITTGENSTEIN

Αίθουσα Μαθηματικών (46), ώρα 14.15.